Rada rodziców

Ubezpieczenie

PSO

Deklaracja uczestnictwa w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych

Zapisy uczniów do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2020/2021

Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji

Oświadczenie woli rodziców religia etyka

Przewozy szkolne

Wykaz podręczników

Stanowisko Departamentu Matki i Dziecka w Ministerstwie Zdrowia w sprawie zapobiegania i zwalczania wszawicy u dzieci i młodzieży

Zgoda - pomiar temperatury

Zgoda - pomiar temperatury SP

Zwolnienie z zajęć w-f

Zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły

WNIOSEK ZAPISU DZIECKA NA ZAJĘCIA OPIEKUŃCZE W ŚWIETLICY

Skip to content