Procedury bezpieczeństwa i funkcjonowania placówki w reżimie sanitarnym

https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-powrot-do-szkol-dzialania-men-w-organizacji-roku-szkolnego-20202021-w-warunkach-epidemii

https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-powrot-do-szkol-konferencja-men-mrpips

https://www.portaloswiatowy.pl/komunikaty-men-i-cke/wytyczne-gis-i-men-na-nowy-rok-szkolny-20202021-18248.html

https://www.gov.pl/web/gis/wytyczne-przeciwepidemiczne-glownego-inspektora-sanitarnego-z-25-sierpnia-2020-r-dla-przedszkoli-oddzialow-przedszkolnych-w-szkole-podstawowej-i-innych-form-wychowania-przedszkolnego-oraz-instytucji-opieki-nad-dziecmi-w-wieku-do-lat-3--iv-aktualizacja

ANEKS DO PROCEDURY ORGANIZOWANIA I UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W KÓRNIKU – pobierz tutaj

Zasady przebywania w Szkole Podstawowej nr 1 w Kórniku w czasie pandemii Covid – 19 – pobierz tutaj

Regulamin korzystania z gabinetu pedagoga, psychologa i logopedy w związku z występowaniem zagrożenia epidemiologicznego – pobierz tutaj

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PRACOWNI INFORMATYCZNEJ – pobierz tutaj