Pomoc Pedagogiczno – Psychologiczna

2020-2021-program-wychowawczo-profilaktyczny Godziny pracy zespołu psychologiczno – pedagogicznego na rok szkolny 2020/2021 W Szkole Podstawowej nr 1 w Kórniku realizowane są projekty wspierające rozwój naszych uczniów. W ramach projektu Mądrzy Cyfrowi dzieci uczestniczą w lekcjach wychowawczych wprowadzających w świat wartości oraz realizują pomysły wymagające społecznego zaangażowania . Projekt Akademia Przyszłości pozwala dzieciom wzmocnić poczucie własnej wartości.

Skip to content