Skład Prezydium i numer konta Rady Rodziców

Numer konta bankowego: Bank Spółdzielczy:  22 9076 0008 2001 0013 6174 0001 Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Tytusa Działyńskiego w Kórniku, ul. Dworcowa 11, 62-035 Kórnik wpłaty rodziców: w tytule imię , nazwisko i klasa ucznia Skład Rady Rodziców Przemysław Bykowicz Za-ca przewodniczącej 881-057-022 Monika Krok Skarbnik 791-971-540 Kinga Piekarska Sekretarz 722-313-176