Harmonogram zwrotu podręczników dla oddziałów gimnazjalnych

Klasa 2c: Czwartek 7 czerwca: 1 godzina lekcyjna

Klasa 2d: Czwartek 7 czerwca: 4 godzina lekcyjna

Klasa 3c: Piątek 8 czerwca:  1 godzina lekcyjna

Klasa 3d: piątek 8 czerwca: 2 godzina lekcyjna

Klasa 3b:  Piątek 8 czerwca:  3 godzina lekcyjna

Klasa 2b: Poniedziałek 11 czerwca: 2 godzina lekcyjna

Klasa 2a: Środa 13 czerwca: 3 godzina lekcyjna

Klasa 3a: Środa 13 czerwca: 5 godzina lekcyjna

UWAGA UCZNIOWIE, KTÓRZY MAJĄ EGZAMINY POPRAWKOWE ODDAJĄ PODRĘCZNIKI:

W SIERPNIU W DNIU RADY PEDAGOGICZNEJ (KLASY TRZECIE)

 LUB WE WRZEŚNIU (KLASY DRUGIE)

 

KAŻDORAZOWO PRZYJDĘ PO UCZNIÓW DO KLASY!!!

 

Klasy drugie: sala 16 (obecnie:  25)

Proszę ułożyć podręczniki wg kolejności

1.      Puls Ziemi 3 – podręcznik do geografii

2.      Puls życia 1 – podręcznik do biologii

3.      Śladami  przeszłości część 2 - podręcznik do historii

4.      Chemia Nowej Ery część 2 – podręcznik do chemii

5.      Magnet 2 – podręcznik do języka niemieckiego

6.      Next move 2 – podręcznik do języka angielskiego

7.      Język polski 2. Między nami – podręcznik do języka polskiego

8.      Matematyka 2 – podręcznik do matematyki

9.       Świat fizyki 2 – podręcznik do fizyki

10. Dziś i jutro część 1. Podręcznik do WOS.

11. Muzyka (klasa 2c i 2d z klas 2a i 2b tylko indywidualni)

Klasa 2a: Środa 13 czerwca: 3 godzina lekcyjna

Klasa 2b: Poniedziałek 11 czerwca: 2 godzina lekcyjna

Klasa 2c: Czwartek 7 czerwca: 1 godzina lekcyjna

Klasa 2d: Czwartek 7 czerwca: 4 godzina lekcyjna

 

Klasy trzecie: biblioteka

Proszę ułożyć podręczniki wg kolejności

1.     Puls Ziemi 3 – podręcznik do geografii

2.     Puls życia 3 – podręcznik do biologii

3.     Śladami  przeszłości część 3 - podręcznik do historii

4.     Chemia Nowej Ery część 3 – podręcznik do chemii

5.     Magnet 3 – podręcznik do języka niemieckiego

6.     Egzamin Gimnazjalny. Repetytorium z testami

7.     Język polski 3. Między nami – podręcznik do języka polskiego

8.     Matematyka 3 – podręcznik do matematyki

9.      Świat fizyki 3 – podręcznik do fizyki

10. Dziś i jutro część 2. Podręcznik do WOS.

11.Edukacja dla bezpieczeństwa.

12.Kraina sztuki

13.Muzyka (tylko klasa 3a i 3b)

Klasa 3a: Środa 13 czerwca: 5 godzina lekcyjna

Klasa 3b: Piątek 8 czerwca:  3 godzina lekcyjna

Klasa 3c: Piątek 8 czerwca:  1 godzina lekcyjna

Klasa 3d: piątek 8 czerwca: 2 godzina lekcyjna