ZASTĘPSTWA 26.04.2018 r. (czwartek)

  

Na 3 lekcji Apel dla klas 4 - 6 (sala gimnastyczna)

 

26.04.2018 czwartek

za p. M. Banaszaka

lp

klasa

sala

zastępstwo

4

2B ch

 

p. H. Nowicki - razem z 2a ch

5

2B ch

 

p. H. Nowicki - razem z 2a ch

6

5C ch

 

p. A. Szarzyńska

7

---

---

---

8

5D ch B

 

p. M. Bugajski - cała klasa

 

26.04.2018 czwartek

za p. B. Godlewską

klasa

sala

zastępstwo

8.50-9.35 A. Piętka

39

p. G. Michalak - j. polski

10.00-10.30

św

p. S. Siejak

10.30-12.30

św

p. I. Banasiewicz

12.30-13.30

św

p. M. Stratyńska

13.30-16.00

św

p. A. Dopierała

 

26.04.2018 czwartek

za p. L. Jakubowską

lp

klasa

sala

zastępstwo

2

6A

15G

p. M. Żymańczyk

3

6C

30

p. K. Sibilska

 

26.04.2018 czwartek

za p. J. Kluczyńską

lp

klasa

sala

zastępstwo

2

6B

27

p. I. Buszkiewicz - matematyka

3

5A

27

p. A. Juszczak

 

26.04.2018 czwartek

za p. I. Malicką

lp

klasa

sala

zastępstwo

3

3D

13G

p. D. Sekula - kartkówka z chemii

4

7B

13G

p. E. Szybiak-Lewandowska

5

7A

13G

p. M. Woźniak - sprawdzian z chemii

6

2C GW

13G

Klasa na wycieczce

7

---

---

---

8

Zaj.Wyr.

13G

Zajęcia odwołane.

 

26.04.2018 czwartek

za p. M. Narożną

lp

klasa

sala

zastępstwo

5

2C

11G

Klasa na wycieczce

6

2D GW

11G

Klasa na wycieczce

7

2A

11G

Klasa zwolniona - grupa B kończy lekcje 12.20, grupa A kończy lekcje 13.25 - powiadomi p. M. Dominiak

 

26.04.2018 czwartek

za p. K. Słowik

lp

klasa

sala

zastępstwo

1

5A

 

p. M. Wiśniewska - cała klasa

2

5A

 

p. M. Wiśniewska - cała klasa

3

4E

 

p. M. Wiśniewska - cała klasa

4

4E

 

p. M. Wiśniewska - cała klasa

 

26.04.2018 czwartek

za p. E. Ratajczak

lp

klasa

sala

zastępstwo

3

A Żurek

 

Zajęcia z klasą 3a

4

3B

16

p. M. Sobczak

5

3B

16

p. M. Sobczak

6

3B

16

p. M. Sobczak

7

3B

16

p. M. Sobczak

8

3B basen

 

Basen odwołany - klasa kończy lekcje 14.20 - powiadomi p. M. Dominiak

 

26.04.2018 czwartek

za p. J. Wagner

lp

klasa

sala

zastępstwo

2

7A

7G

p. D. Wawrzyniak - religia

3

---

---

---

4

M.Politowicz

14G

p. M. Żymańczyk

5

A.Piętka

39

Uczeń zwolniony - kończy lekcje 11.25 - powiadomi p. M. Dominiak

6

2A GW

12G

p. M. Żymańczyk - informatyka grupa A zamiast 8 lekcji - grupa B kończy lekcje 12.20, grupa A kończy lekcje 13.25 - powiadomi p. M. Dominiak

7

7C

8G

Klasa zwolniona - kończy lekcje 13.25 - powiadomi p. M. Dominiak

8

Zaj. Wyr.

7G

Zajęcia odwołane.

 

26.04.2018 czwartek

za p. D. Zwierzyńską

lp

klasa

sala

zastępstwo

1

3C

18

p. I. Przybył

2

3C

18

p. I. Przybył

3

3C

18

p. A. Majewska-Król

4

---

---

---

5

3C z. wyr.

6

p. I. Przybył

 

 

Proszę o zwrot przetrzymywanych książek
z biblioteki oddziałów gimnazjalnych i klas siódmych:

ZALEGŁOŚCI NA DZIEŃ 23.04.2018 R.

odziały gimnazjalne=>

oddziały SP1=>