Egzaminy próbne

Szanowni Rodzice i Drodzy Uczniowie,
już od kilku miesięcy przygotowujecie się od napisania pierwszego w Waszym życiu egzaminu zewnętrznego.

Pomimo, że znaleźliśmy się w niezwykle trudnej sytuacji, chcemy dać Wam odpowiedź, jakie Wasza praca i zaangażowanie przynoszą efekty.

Dlatego też, nauczyciele języka polskiego, matematyki oraz języka angielskiego i niemieckiego, zdecydowali o udziale naszej szkoły w próbnym egzaminie ósmoklasisty. Odbędzie się on w dniach 30 i 31 marca i 1 kwietnia 2020 r.
Prosimy o wcześniejsze zapoznanie się ze stronami oke.poznan.pl lub cke.gov.pl.
Jednocześnie informujemy, że oficjalną informację o możliwości przeprowadzenia egzaminu próbnego otrzymaliśmy w dniu 26 marca 2020 r.
Ze względu na zdalne nauczanie forma egzaminu przyjmie nietypową postać:
JĘZYK POLSKI
1) Uczniowie 30 marca 2020 r. o godzinie 9:00 pobierają (najlepiej zapisać na dysku komputera) ze strony oke.poznan.pl lub cke.gov.pl arkusz egzaminacyjny,
2) Uczniowie zapisują rozwiązania zadań na kartkach (A4), numerując kolejno rozwiązywane zadania (każda kartka podpisana wg wzoru: imię, nazwisko, klasa).
3) Czas na rozwiązanie arkusza to 120 minut (dla uczniów z wydłużonym czasem to 180 min) od momentu rozpoczęcia pisania.
4) Rozwiązania zadań (w postaci skanu lub zdjęcia) po napisaniu należy niezwłocznie przesyłać na adres sekretariat@sp1kornik.pl. Uwaga! W temacie wiadomości należy napisać: Egzamin próbny – język polski, klasa. W razie problemów technicznych prosimy o kontakt z nauczycielem przedmiotu lub wychowawcą.
5) Egzamin próbny nie podlega ocenie. Jego wyniki mają pokazać faktyczny stan wiedzy, dlatego prosimy o odpowiedzialne i uczciwe podejście do rozwiązywania zadań.
6) Informacje o wynikach egzaminu próbnego uczniowie i rodzice otrzymają w ciągu dwóch tygodni od napisania egzaminu.

MATEMATYKA
1) Uczniowie 31 marca 2020 r. o godzinie 9:00 pobierają (najlepiej zapisać na dysku komputera) ze strony oke.poznan.pl lub cke.gov.pl arkusz egzaminacyjny,
2) Uczniowie zapisują rozwiązania zadań na kartkach (A4), numerując kolejno rozwiązywane zadania (każda kartka podpisana wg wzoru: imię, nazwisko, klasa).
3) Czas na rozwiązanie arkusza to 100 minut (dla uczniów z wydłużonym czasem to 150 min) od momentu rozpoczęcia pisania.
4) Rozwiązania zadań (w postaci skanu lub zdjęcia) po napisaniu należy niezwłocznie przesyłać na adres sekretariat@sp1kornik.pl. Uwaga! W temacie wiadomości należy napisać: Egzamin próbny – matematyka, klasa. W razie problemów technicznych prosimy o kontakt z nauczycielem przedmiotu lub wychowawcą.
5) Egzamin próbny nie podlega ocenie. Jego wyniki mają pokazać faktyczny stan wiedzy, dlatego prosimy o odpowiedzialne i uczciwe podejście do rozwiązywania zadań.
6) Informacje o wynikach egzaminu próbnego uczniowie i rodzice otrzymają w ciągu dwóch tygodni od napisania egzaminu.

JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY (J. ANGIELSKI LUB J. NIEMIECKI
1) Uczniowie 01 kwietnia 2020 r. o godzinie 9:00 pobierają (najlepiej zapisać na dysku komputera) ze strony oke.poznan.pl lub cke.gov.pl arkusz egzaminacyjny oraz plik dźwiękowy (nagranie w formacie MP3).
2) Uczniowie zapisują rozwiązania zadań na kartkach (A4), numerując kolejno rozwiązywane zadania (każda kartka podpisana wg wzoru: imię, nazwisko, klasa).
3) Czas na rozwiązanie arkusza to 90 minut (dla uczniów z wydłużonym czasem to 135 min) od momentu rozpoczęcia pisania.
4) Rozwiązania zadań (w postaci skanu lub zdjęcia) po napisaniu należy niezwłocznie przesyłać na adres sekretariat@sp1kornik.pl. Uwaga! W temacie wiadomości należy napisać: Egzamin próbny – język angielski (język niemiecki), klasa, grupa. W razie problemów technicznych prosimy o kontakt z nauczycielem przedmiotu lub wychowawcą.
5) Egzamin próbny nie podlega ocenie. Jego wyniki mają pokazać faktyczny stan wiedzy, dlatego prosimy o odpowiedzialne i uczciwe podejście do rozwiązywania zadań.
6) Informacje o wynikach egzaminu próbnego uczniowie i rodzice otrzymają w ciągu dwóch tygodni od napisania egzaminu.

Skip to content