Ruszyła rekrutacja do klasy IV o profilu sportowym (koszykówka i pływanie)

Zapraszamy do klasy IV o profilu sportowym (koszykówka i pływanie)!

 

Pobierz potrzebne załaczniki:

Załacznik nr 1 – wniosek

Załacznik nr 2 – testy sprawnościowe

Załacznik nr 3 – potwierdzenie woli

Pełny tekst Regulaminu

Oświadczenie o wielodzietności

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

 

"W związku z obecną sytuacją wszystkie dokumenty dotyczące rekrutacji do klasy sportowej należy przesyłać na adres mailowy sekretariatu: sekretariat@sp1kornik.pl.
Przypominamy o obowiązku przesyłania zdjęć lub skanów tylko podpisanych dokumentów."


  • Klasy sportowe funkcjonują w szkole od kilku lat, wprowadzenie systemu klas sportowych w szkole podstawowej wymagało wiele wysiłku nauczycieli a  ich funkcjonowanie oparte jest na wspólnej pracy szkoły z  klubami sportowymi, rodzicami, organizacjami sportowymi.
  • po rozwiązaniu sekcji piłki nożnej dziewcząt, koszykówka jest jedyną grą zespołową w Kórniku w której odbywa się systematyczne szkolenie dla dziewcząt.
  • Kilkadziesiąt dzieci trenujących w klasach sportowych to wspaniała inwestycja dla gminy Kórnik, wspieranie postaw zdrowej rywalizacji, angażowania się dzieci w sport kwalifikowany i rekreację stanowi motywację do zdrowego stylu życia i reklamę aktywności fizycznej dla dzieci ze szkół naszej gminy
  • szkolenie w klasach sportowych obejmuje treningi dwa razy dziennie, możliwość taką daje tylko i wyłącznie funkcjonowanie w ramach klas sportowych ponieważ jeden trening odbywa się rano w ramach lekcji drugi po lekcjach. Nie ma możliwości przeprowadzenia dwóch treningów dziennie bez zebrania dzieci w jednej klasie.
  • klasy sportowe są doskonałą promocją gminy Kórnik, dziewczęta rywalizują na wielu płaszczyznach w ramach rozgrywek Szkolnego Związku Sportowego, Ligi Koszykówki dziewcząt , turniejach otwartych. W Turnieju Tytus Cup odbywającym się w Oazie bierze udział najlepszych 16 zespołów w Polsce i zaproszone zespoły z zagranicy w kategorii żaczki i młodziczki.
  • pływacy startują w zawodach które odbywają się pod patronatem SZS, oraz rangi wojewódzkiej i ogólnopolskiej w ramach zawodów polskiego Związku Pływackiego.
Skip to content