Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020 r.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

15 maja 2020 r. zostało ogłoszone:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 872).

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 18 maja 2020 r., z wyjątkiem § 1 pkt 1 lit. b i c oraz pkt 2 lit. b i c,pkt 3 i 5, które wchodzą w życie z dniem 25 maja 2020 r.

Rozporządzenie_14_05_2020

Skip to content