ZARZĄDZENIE NR 14/2020 – Procedury egzaminacyjne

ZARZĄDZENIE NR 14/2020
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tytusa Działyńskiego w Kórniku z dnia 29 maja 2020 r.
w sprawie wprowadzenia Procedury postępowania w czasie egzaminu ósmoklasisty w Szkole
Podstawowej nr 1 im. Tytusa Działyńskiego w Kórniku w związku z zagrożeniem koronawirusem.

2020-05-29-zarzadzenie

Skip to content