„RODZINNE KOLĘDOWANIE” – koncert online

Wspaniałą tradycja w wielu polskich domach jest rodzinne kolędowanie.

Wspólne śpiewanie kolęd i pastorałek to dobra okazja do bycia razem, do nawiązywania i pogłębiania relacji, a także do zaprezentowania swojego talentu muzycznego w gronie rodzinnym.

Taką okazją był koncert online, który odbył się 21 grudnia w Szkole Podstawowej nr 1. W ten niezwykły wieczór spotkali się uczniowie i ich rodziny przed monitorami komputerów i na przekór pandemii, stworzyli cudowny klimat Świąt Bożego Narodzenia. Gośćmi „Rodzinnego kolędowania” byli pani wicedyrektor Joanna Ignasiak i przewodniczący Rady Rodziców- pan Łukasz Grzegorowski.

Repertuar kolęd wykonany przez uczniów i ich rodziny był różnoraki. Można było usłyszeć zarówno rzewne kujawiaki („Jezus Malusieńki”), jak i żywe mazury („Dzisiaj w Betlejem”), czy dostojne polonezy („Bóg się rodzi”). Nie zabrakło także pastorałek i mniej znanych, często już zapomnianych kolęd. Wielu uczniów brawurowo zaśpiewało kolędy a’capella, inni z podkładem muzycznym, a jeszcze inni grając na instrumentach. Nie sposób wymienić wszystkich wykonawców tego niezapomnianego wieczoru. Samych dzieci, które wzięły udział w koncercie było bowiem aż 87. W kolędowaniu pomagali im rodzice, dziadkowie, ciocie i wujkowie, którzy wspierali swoje pociechy w śpiewaniu, a niejednokrotnie sami im przygrywali. Dzięki temu koncert przyczynił się do odkrycia wśród dzieci i dorosłych wielu ukrytych talentów.

Liczna widownia w postaci koleżanek i kolegów występujących uczniów, bacznie obserwowała i oklaskiwała swoich rówieśników przed monitorami komputerów.

Na zakończenie koncertu pani wicedyrektor Joanna Ignasiak złożyła wszystkim rodzicom i dzieciom ciepłe życzenia zdrowych, radosnych świąt. Każde dziecko, które wzięło udział w kolędowaniu, zostało nagrodzone świątecznym upominkiem zakupionym przez Radę Rodziców. Wszystkim uczestnikom koncertu „Rodzinne kolędowanie” należą się ogromne podziękowania za stworzenie niepowtarzalnego nastroju bożonarodzeniowego, który przywołał miłe wspomnienia i gratulacje, że w tym trudnym dla nas wszystkich czasie udało się wspólnie spotkać i kultywować jedną z najstarszych tradycji.

Wesołych świąt!

Lidia Jakubowska

Skip to content