Mikołaj Andrzejak – laureatem Konkursu Historycznego

Mikołaj Andrzejak uczeń SP1 w Kórniku – laureatem Wojewódzkiego Konkursu Historycznego

 W otaczającej nas trudnej rzeczywistości pandemii, podczas zdalnego nauczania podnoszą nas na duchu sukcesy uczniów – młodych ludzi, którzy wbrew warunkom rozwijają swoje pasje, uczą się, tworzą, śpiewają, są aktywni artystycznie w internecie, biorą udział w przeglądach, festiwalach, konkursach. Wielu młodych całe lata pracuje na spektakularny sukces, podążając drogami osobistego rozwoju. Jednym z takich młodych ludzi jest Mikołaj Andrzejak – uczeń klasy 8c Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tytusa Działyńskiego w Kórniku, wychowanek i uczeń pani Magdaleny Stratyńskiej. Z pewnością można Mikołaja określić mianem człowieka z pasją. Tą pasją jest HISTORIA. W tym roku szkolnym Mikołaj wystartował w Wojewódzkim Konkursie Historycznym, organizowanym przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu. Konkurs ten składa się z trzech etapów – szkolnego, rejonowego oraz wojewódzkiego. Na każdym z tych etapów uczeń musi uzyskać wyznaczoną regulaminem liczbę punktów, by móc wziąć udział w kolejnej odsłonie. Te zmagania Mikołaj zakończył z tytułem laureata i w gronie uczniów z najwyższym wynikiem. To ogromna duma i radość, gdy uczeń zdobywa tytuły i osiąga najwyższe wyniki!

Tytuł laureata wojewódzkiego konkursu przedmiotowego daje Mikołajowi pierwszeństwo podczas rekrutacji do wybranej szkoły ponadpodstawowej.

 

Skip to content