Uwaga! Szczepienia HPV

Szanowni Państwo,

informujemy o możliwości zapisu na szczepienia HPV dla dzieci z rocznika 2007.
Szczepienie odbędzie się na terenie naszej szkoły dnia 27 maja 2021 roku w godzinach 15:00-17:00.

Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego brana jest pod uwagę kolejność zgłoszeń. Rejestracja:
- pod numerami telefonów: 61 847 04 54 oraz 573 149 181,
- na adres e-mail: powiathpvzapisy@gmail.com - Uwaga!!! Zakres niezbędnych danych wymaganych w zgłoszeniu dostępny jest na stronie internetowej: www.edictum.pl,
w zakładce: PROGRAMY/HPV Powiat Poznański 2021
- osobiście - w siedzibie przychodni Edictum PLUS - Poznań, ul. Mickiewicza 31, pokój 120 (1 piętro) w godz. od 9:00 do 15:00.

Wszelkie informacje dotyczące szczepienia udziela przychodnia EDICTUM, szkoła udostępnia tylko pomieszczenie do przeprowadzenia szczepienia (61 847 04 54).
Skip to content