Laboratoria Przyszłości- ruszyły pierwsze lekcje z nowym sprzętem

Od 1 marca 2022r. ruszyły w naszej szkole pierwsze lekcje i zajęcia pozalekcyjne z zastosowaniem sprzętu zakupionego w Programie Laboratoria Przyszłości.

#LaboratoriaPrzyszłości #LaboratoriaPrzyszlosci

Laboratoria Przyszłości to nowoczesny sprzęt, który uatrakcyjni zajęcia szkolne i pozwoli uczniom rozwijać swoje zainteresowania na wielu lekcjach i w ramach innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, a także w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych form rozwijania umiejętności.

Pierwsze takie zajęcia z zastosowaniem sprzętu zakupionego w ramach Programu Laboratoria Przyszłości odbyły się na lekcjach matematyki w klasie 4a, na zajęciach ZŚK w klasie 5c i ZDW w klasie 4c z matematyki: „Rozwijanie wyobraźni przestrzennej”, prowadzonych przez panią Izabelę Buszkiewicz, na lekcjach chemii: „Gra memory – gazy i wzory tlenków – lekcja podsumowująca powietrze i jego zanieczyszczenia”, prowadzonych przez panią Izabelę Malicką, na zajęciach dla uczniów szczególnie uzdolnionych z biologii: „Wykonujemy preparaty i obserwujemy hodowle pleśni pod mikroskopem”, prowadzonych przez panią Elizę Ziółkowską – Wasylkowską i na lekcjach matematyki: „Działania pamięciowe- układamy piramidę matematyczną”, prowadzonych przez panią Małgorzatę Achtabowską.

Szkolny koordynator Programu

Lidia Jakubowska

 

Skip to content