Sukcesy plastyczne najmłodszych uczennic kórnickiej Jedynki

Sukcesy plastyczne najmłodszych uczennic kórnickiej Jedynki:

Nicole z klasy I „d” i Hani z II „b”.

Ostatnie dni kwietnia przyniosły rozstrzygnięcie dwóch, cieszących się zainteresowaniem uczniów naszej szkoły konkursów plastycznych.

Pierwszy z nich, o zasięgu ogólnopolskim nosił tytuł: „Bosa Osa, czy srebrne ryby – inspiracje twórczością Doroty Gellner”, przeznaczony był dla wychowanków świetlic szkolnych. Organizatorem konkursu była Szkoła Podstawowa  nr 5 w Pyskowicach, a honorowy patronat sprawowała sama poetka Dorota Gellner i Śląski Kurator Oświaty.

Do konkursu zaproszono dzieci z klas I-IV, objęte opieką świetlic szkolnych z terenu całego kraju.

Zadaniem uczestników było przygotowanie płaskich prac plastycznych w dowolnym formacie i technice oraz prac przestrzennych, których tematem byli bohaterowie utworów D. Gellner.

W zmaganiach plastycznych wzięły udział 62 placówki, w tym z naszej

SP 1.  Ogółem nadesłano 334 prace.

Wśród laureatów, znalazła się praca wykonana przez uczennicę Nicole Godlewską z klasy I „d”, która zajęła III miejsce. Galerię nagrodzonych można obejrzeć na stronie szkoły www.sp5pyskowice.pl/swietlica i na wernisażu w Centrum Wystawienniczym w Pyskowicach.

Z końcem kwietnia rozstrzygnięto również jubileuszowy

X Międzynarodowy Konkurs Plastyczny  „Wesołego Alleluja”, którego organizatorem jest Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Woli Zgłobieńskiej. To artystyczne przedsięwzięcie, na które napłynęły kartki z rożnych stron Polski i świata, przyniosło  Wyróżnienie dla uczennicy Hani Grockiej z klasy II „b”. Na uwagę zasługuje fakt, iż na ten międzynarodowy konkurs wpłynęły 1394 prace z 212 placówek oświatowych i kulturalnych.

Prace można podziwiać  na stronie: www.spwolazglobienska.pl

 

Dziewczynkom z kórnickiej Jedynki, należą się ogromne gratulacje i życzenia kolejnych sukcesów na ścieżce artystycznej.

B.G

Prace plastyczne Dziewczynka z dyplomem Prace plastyczne

Skip to content