Laboratoria Przyszłości rozwijają nasze umiejętności

W maju kolejni uczniowie z naszej szkoły mogli przekonać się, że nauka może być ciekawa i przyjemna. A to za sprawą sprzętu zakupionego w Programie Laboratoria Przyszłości.

#LaboratoriaPrzyszłości #LaboratoriaPrzyszlosci

Kolejne zajęcia z zastosowaniem sprzętu zakupionego w ramach Programu Laboratoria Przyszłości odbyły się na lekcjach chemii: Powtórzenie wiadomości dotyczących równań reakcji i wiązań chemicznych wykorzystane memory chemiczne wiązania chemiczne i równania reakcji oraz: Podsumowanie wiadomości – Memory chemiczne Kwasy i wodorotlenki – Chemiczne memory (Kwasy i wodorotlenki), prowadzonych przez panią Izabelę Malicką, na lekcjach przyrody: Pogoda i klimat, prowadzonych przez panią Ewelinę Plucińską, na zajęciach w świetlicy, gdzie co wtorek odbywają się zajęcia umuzykalniające „Świetlicowe Karaoke” .Dzieci prezentują swoje umiejętności wokalne, jak również wspólnie śpiewają z grupą wyuczone treści piosenek. Organizowane są także konkursy wokalne. A także na zajęciach  chóru szkolnego Viva la Musica, na próbach przygotowujących uczniów do występów wokalnych i na lekcjach muzyki, prowadzonych przez panią Lidię Jakubowską.

 

Szkolny koordynator Programu

Lidia Jakubowska

Skip to content