14 maja 2022 r. przedłużono zakaz wstępu osób postronnych do szkół

14 maja 2022 r. przedłużono zakaz wstępu osób postronnych do szkół, przedszkoli i placówek oświatowych. Ma on obowiązywać do 31 maja 2022 r., do końca dnia.

Zakaz jest konsekwencją utrzymania drugiego stopnia alarmowego BRAVO. Został on przedłużony na mocy zarządzenia Prezesa Rady Ministrów nr 132 w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego.

Przypomnijmy, że stopień BRAVO wprowadza się w sytuacji zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym.

Oznacza to bezwzględny zakaz wstępu do przedszkoli, szkół i placówek oświatowych dla osób postronnych, tj. innych niż:

  • pracownicy,
  • uczniowie,
  • rodzice uczniów (opiekunowie prawni).

Źródło:

  • gov.pl/web/rcb/przedluzenie-obowiazywania-stopni-alarmowych-bravo-oraz-charlie-crp—do-31-maja
Skip to content