Laboratoria Przyszłości przed wakacjami

Nasi nauczyciele nie ustają w prowadzeniu niezwykle ciekawych lekcji i zajęć pozalekcyjnych z zastosowaniem sprzętu zakupionego w Programie Laboratoria Przyszłości.

#LaboratoriaPrzyszłości #LaboratoriaPrzyszlosci

Dzięki nowoczesnemu sprzętowi, zakupionemu w ramach Programu Laboratoria Przyszłości, lekcje stały się jeszcze bardziej atrakcyjne, a zajęcia szkolne z jego zastosowaniem pozwalają uczniom rozwijać swoje zainteresowania z wielu dziedzin. W ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, a także zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych form rozwijania umiejętności, uczniowie nabywają nowe wiadomości przy pomocy interesujących zestawów, schematów, plansz czy map.

Zajęcia z zastosowaniem sprzętu zakupionego w ramach Programu Laboratoria Przyszłości odbyły się na zajęciach kółka matematycznego w klasie 7: „Utrwalenie tabliczki mnożenia”, prowadzonych przez panią Katarzynę Szczepaniak, na lekcjach matematyki o bryłach, prowadzonych przez panią Małgorzatę Achtabowską, na zajęciach umuzykalniających w świetlicy, podczas których dzieci prezentują swoje umiejętności wokalne i uczestniczą w konkursach piosenek, prowadzonych przez panią Beatę Godlewską, na zajęciach ZŚK w klasie 7 z matematyki: „Działania na ułamkach zwykłych” i Zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych w kl. 5c: „Kształtowanie wyobraźni przestrzennej”, prowadzonych przez panią Izabelę Buszkiewicz, na zajęciach wokalnych i próbach chóru, prowadzonych przez panią Lidię Jakubowską, na lekcjach geografii i kółku geograficznym w klasie 7b: „Ukształtowanie terenu i formy terenu”, 7e: „Współrzędne geograficzne”, 5b: „Budowa wnętrza Ziemi” oraz na lekcji mikroskopowania w klasie 4a, prowadzonych przez panią Ewelinę Plucińską, na wszystkich lekcjach w sali 96, także WDŻ, prowadzonych przez panią Aleksandrę Szymkowiak.

 

Szkolny koordynator Programu

Lidia Jakubowska

 

Skip to content