Zapisy uczniów do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2020/2021

Informujemy, że zgodnie z wytycznymi MEN, MZ, GIS dla szkół od 1 września 2020
i licznymi obostrzeniami związanymi z zapewnieniem bezpieczeństwa osób przebywających w szkole może zaistnieć potrzeba ograniczenia liczby uczniów korzystających ze świetlicy szkolnej.

Mając na uwadze bezpieczeństwo uczniów prosimy Państwa o rozważenie konieczności zapisu lub ograniczenia czasu przebywania dziecka w świetlicy do minimum.

Aneks do Regulaminu świetlicy szkolnej z dnia 28 sierpnia 2020 r. >>pobierz tutaj<<

Procedura przyjmowania dzieci do świetlicy szkolnej z dnia 28.08.2020 r. >>pobierz tutaj<<

Przyjęcie do świetlicy szkolnej w przypadku liczby uczniów przekraczającej możliwość zapewnienia bezpieczeństwa odbędzie się według ustalonego kryterium pierwszeństwa wyszczególnionego w dostępnej KARCIE ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ. >>pobierz tutaj<<

Prosimy zainteresowanych Rodziców o pobranie Karty zgłoszenia i wrzucenie do skrzynki przy portierni (od 1 września 2020) lub przesłanie skanu (zdjęcia) na adres: sekretariat.uczniowski@sp1kornik.pl ze względów organizacyjnych możliwie jak najszybciej.

Z poważaniem

Dyrektor Szkoły

Skip to content