Dokumenty

Statut

Czytaj lub pobierz w formacie pdf

Przedmiotowe Systemy Oceniania

Poszczególne przedmioty

SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

Zarządzenie nr 05/2020 - w sprawie organizacji nauki w warunkach domowych

Zobacz szczegóły

ZARZĄDZENIE NR 12/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tytusa Działyńskiego w Kórniku z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem COVID-19

Zobacz szczegóły

Religia/etyka i WDŻ

Zobacz szczegóły

Procedura realizacji obowiązku szkolnego

Czytaj lub pobierz w formacie pdf

PROCEDURA ORGANIZOWANIA I UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ

Regulaminy

Zobacz szczegóły

Zasady dotyczące bezpieczeństwa danych osobowych podczas kształcenia zdalnego

Zobacz szczegóły

ZARZĄDZENIE NR 13/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tytusa Działyńskiego w Kórniku z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia Procedury postępowania w Szkole Podstawowej nr 1 im. Tytusa Działyńskiego w Kórniku w związku z zagrożeniem koronawirusem.

Zobacz szczegóły

Skip to content