Komunikat o harmonogramie egzaminów w 2022 r.

Komunikat o dostosowaniach egzaminu ósmoklasisty w 2022 r.

Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych w 2022 r.

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w 2022 r.

Komunikat Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty lub egzaminem maturalnym oraz konkursów dla uczniów szkół i placówek artystycznych w roku szkolnym 2021/2022

Strona OKE Poznań

Strona CKE

Aneks do informacji o sposobie organizacji egzaminu

Додаток до Інформації про організацію і проведення іспиту

Deklaracja/Декларацію

Skip to content