1. Jak skutecznie uczyć się w domu? – poradnik dla uczniów- źródło Kuratorium Oświaty w Poznaniu – Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli.

http://ko.poznan.pl/rodzice_uczniowie/prawa_obowiazki_rodzice_uczniowie/2020/03/jak-skutecznie-uczyc-sie-w-domu-planowanie-konsekwencja-w-dzialaniu-systematycznosc-wspolpraca/

  1. Informator elektroniczny – województwo wielkopolskie

http://rekrutacja.ko.poznan.pl/przegladanie

  1. Informator powiat poznański – strona naboru elektronicznego (od 16 maja 2022)

https://nabor.pcss.pl/poznan/szkolaponadpodstawowa/

  1. Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych oraz zasady rekrutacji – nabór powiat poznański – zakładka dokumenty

zasady rekrutacji w powiecie poznańskim i mieście Poznań i harmonogram rekrutacji
https://liblink.pl/scQfto8bCR

  1. Centrum Doradztwa dla Młodzieży – informacje o szkołach,  zawodach, jak dokonać wyboru szkoły i zawodu?

https://www.cdzdm.pl/

  1. Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych ustalony przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok 2022/2023

http://ko.poznan.pl/rodzice_uczniowie/rekrutacja/rekrutacja_aktualnosci/2022/02/wykaz-zawodow-wiedzy-artystycznych-i-sportowych-ustalony-przez-wielkopolskiego-kuratora-oswiaty-uwzglednianych-w-postepowaniu-rekrutacyjnym-na-rok-szkolny-20222023/

  1. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna

https://www.oke.poznan.pl/cms,4837,informacje.htm

  1. Kuratorium Oświaty – Poznań

http://ko.poznan.pl/rodzice_uczniowie/rekrutacja/

 

Skip to content