Procedury-postępowania-w-sytuacjach-trudnych-wychowawczo

2022-2023-program-wychowawczo-profilaktyczny

Godziny pracy zespołu psychologiczno – pedagogicznego na rok szkolny 2020/2021

Godziny konsultacji on-line dla rodziców

W Szkole Podstawowej nr 1 w Kórniku realizowane są projekty wspierające rozwój naszych uczniów.

W ramach projektu Mądrzy Cyfrowi dzieci uczestniczą w lekcjach wychowawczych wprowadzających w świat wartości oraz realizują pomysły wymagające społecznego zaangażowania .

Projekt Akademia Przyszłości pozwala dzieciom wzmocnić poczucie własnej wartości.

Projekt Klubu Ortograffiti pomaga uczniom oswoić ortografię i przekonać do wypowiadania się w formie pisemnej.

Projekt Program Integracji Sensorycznej w terapii logopedycznej przeznaczony jest dla części uczniów przejawiających problemy w zakresie przetwarzania sensorycznego biorących udział w zajęciach logopedycznych.

Logopeda Grażyna Wiśniewska

Skip to content