Rada rodziców

Ubezpieczenie

PSO

Deklaracja uczestnictwa w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych

Zapisy uczniów do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2020/2021

Zapisy do klas II-VIII na rok szkolny 2021/2022

Zapisy do klas II-VIII na rok szkolny 2021/2022

Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji

Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa

Oświadczenie woli rodziców religia etyka

Przewozy szkolne

Wykaz podręczników

Stanowisko Departamentu Matki i Dziecka w Ministerstwie Zdrowia w sprawie zapobiegania i zwalczania wszawicy u dzieci i młodzieży

Zgoda - pomiar temperatury

Zgoda - pomiar temperatury SP

Zwolnienie z zajęć w-f

Zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły

Rezygnacja ze szkoły

Skip to content