Plan lekcji

Przewozy szkolne

Koła zainteresowań - zajęcia pozalekcyjne

Zajęcia pozalekcyjne

Egzamin ośmioklasisty

Doradztwo zawodowe i rekrutacja – przydatne linki:

HARMONOGRAM KONSULTACJI

Zobacz:

Wykaz podręczników

Samorząd Uczniowski

Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji

Zwolnienie z zajęć w-f / zajęć basenowych

Zobacz:

Zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły

Zobacz:

Oświadczenie woli rodziców religia etyka

Hymn - tekst

Hymn - linia melodyczna

Skip to content