Rada rodziców

Ubezpieczenie

PSO

Deklaracja uczestnictwa w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych

Przewozy szkolne

Wykaz podręczników

Stanowisko Departamentu Matki i Dziecka w Ministerstwie Zdrowia w sprawie zapobiegania i zwalczania wszawicy u dzieci i młodzieży

Zgoda - pomiar temperatury

Zgoda - pomiar temperatury SP