NOWOŚĆ:
Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych obowiązujące od 1 września 2021 r.

Procedury bezpieczeństwa i funkcjonowania placówki w reżimie sanitarnym

ANEKS DO PROCEDURY ORGANIZOWANIA I UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W KÓRNIKUpobierz tutaj

Zasady przebywania w Szkole Podstawowej nr 1 w Kórniku w czasie pandemii Covid19pobierz tutaj

Regulamin korzystania z gabinetu pedagoga, psychologa i logopedy w związku z występowaniem zagrożenia epidemiologicznego – pobierz tutaj

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PRACOWNI INFORMATYCZNEJ – pobierz tutaj

 

Skip to content