Pomoc Pedagogiczno – Psychologiczna

Procedury-postępowania-w-sytuacjach-trudnych-wychowawczo 2022-2023-program-wychowawczo-profilaktyczny Godziny pracy zespołu psychologiczno – pedagogicznego na rok szkolny 2020/2021 Godziny konsultacji on-line dla rodziców W Szkole Podstawowej nr 1 w Kórniku realizowane są projekty wspierające rozwój naszych uczniów. W ramach projektu Mądrzy Cyfrowi dzieci uczestniczą w lekcjach wychowawczych wprowadzających w świat wartości oraz realizują pomysły wymagające społecznego zaangażowania . Projekt Akademia Przyszłości

Skip to content