Rekrutacja do oddziału przedszkolnego

Zarządzenie Burmistrza

Strona informacyjna

Strona rekrutacji

Rekrutacja do klas pierwszych na rok szkolny 2021/2022

Strona naboru

Uchwała Rady Miasta Kórnik

Zarządzenie Burmistrza Miasta Kórnik

Komunikat dla rodziców

Zasady naboru

Wzór oświadczenia

Rekrutacja do klasy sportowej na rok szkolny 2021/2022

Plakat informacyjny

Komunikat informacyjny

ZARZĄDZENIE NR16/2021 - wprowadzenie Regulaminu rekrutacji do klas sportowych

ZARZĄDZENIE NR 19/2021 - wprowadzenie Regulaminu klas sportowych

Regulamin rekrutacji do klasy IV

Harmonogram rekrutacji do klasy IV

Wniosek o przyjęcie do IV klasy sportowej

Kryteria doboru kandydatów do klasy czwartej sportowej Szkoły Podstawowej nr 1

Potwierdzenie woli uczęszczania do klasy sportowej

Zasady organizowania i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych w latach 2021 - 2023

Skip to content