Wstecz

Zajęcia pozalekcyjne

Informacje na temat zajęć pozalekcyjnych w roku 2023/2024

Zajęcia organizowane w placówce szkolnej

W tym miejscu znajdą Państwo niezbędne informacje i opis wszelkich zajęć dydaktyczno wyrównawczych oraz zajęć rozwijających uzdolnienia prowadzonych w naszej szkole. 

Zajęcia dydaktyczko wyrównawcze
Celem zajęć wyrównawczych jest wspieranie uczniów mających trudności w nauce – w spełnianiu wymagań edukacyjnych, które wynikają z realizowanej podstawy programowej. Są to w założeniu zajęcia dla uczniów, którzy są w normie intelektualnej, ale z różnych, nieznanych przyczyn nie radzą sobie w zadowalający sposób z opanowaniem wymaganych wiadomości i umiejętności.
0009
Głównym założeniem zajęć rozwijających uzdolnienia jest stworzenie warunków dzieciom do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju, który może doprowadzić do pełnego rozkwitu ich uzdolnień i zainteresowań, rozwijanie, wspomaganie i ukierunkowanie zdolności dziecka zgodnie z jego potencjałem i możliwościami. Poniżej znajdą Państwo wykaz przykładowych zajęć rozwijających uzdolnienia.
  • Koło ortograficzne
  • Koło plastyczne
  • Koło matematyczne
  • Koło przyrodnicze
  • Zajęcia przyrodnicze
  • Drukarka 3D
  • Robotyka

Pełen wykaz zajęć do pobrania

Poniżej znajda Państwo pełen wykaz zajęć dydaktyczno wyrównawczych jak i zajęć rozwijających uzdolnienia dla wszystkich klas w naszej szkole. Zachęcamy do pobrania.

Informacje dodatkowe

Zapraszamy do zapoznania się także z innymi informacjami, które mogą być dla Państwa przydatne.

Egzamin ósmoklasisty
W tym miejscu mogą znaleźć Państwo informacje na temat Egzaminu ósmoklasisty. Zapraszamy do zapoznania się z informacjami.
Sprawdź więcej
Wykaz podręczników
Informacja na temat wykazu podręczników na rok szkolny 2023/2024. Znajda tutaj Państwo wszystkie wymagane informacje na ten temat.
Sprawdź więcej
Rektutacja
Informacja na temat rekrutacji do naszej placówki w roku 2023/2024. Znajda tutaj Państwo wszystkie wymagane informacje na ten temat.
Sprawdź więcej
Skip to content