Pomoc Pedagogiczno – Psychologiczna

W Szkole Podstawowej nr 1 w Kórniku realizowane są projekty wspierające rozwój naszych uczniów. W ramach projektu Mądrzy Cyfrowi dzieci uczestniczą w lekcjach wychowawczych wprowadzających w świat wartości oraz realizują pomysły wymagające społecznego zaangażowania . Projekt Akademia Przyszłości pozwala dzieciom wzmocnić poczucie własnej wartości. Projekt Klubu Ortograffiti pomaga uczniom oswoić ortografię i przekonać do wypowiadania

Rada Rodziców

Rada RodzicówSkład Prezydium i numer knta Rady RodzicówSocial MediaRada Rodziców prowadzi na FB stronę „Przyjaciele Jedynki”Program Motywacyjny „Dream Team”Program Motywacyjny „Dream Team” – regulaminStatut Rady Rodziców…w przygotowaniuPlan pracy Rady RodzicówProtokoły spotkań Rady RodzicówProgram Motywacyjny „Dream Team” – rankingi