Dokumenty

Statut

Czytaj lub pobierz w formacie pdf

Przedmiotowe Systemy Oceniania

Poszczególne przedmioty

SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

Zarządzenie nr 05/2020 - w sprawie organizacji nauki w warunkach domowych

Zobacz szczegóły

Procedura realizacji obowiązku szkolnego

Czytaj lub pobierz w formacie pdf

PROCEDURA ORGANIZOWANIA I UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ

Regulaminy

Zobacz szczegóły

Zasady dotyczące bezpieczeństwa danych osobowych podczas kształcenia zdalnego

Zobacz szczegóły